Cách sắp xếp nhân sự trong dự án Giáo dục trực tuyến (eLearning)

Để xây dựng một dự án Giáo dục trực tuyến hiệu quả. Yếu tố nhân sự chất lượng là điều chúng ta phải quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó chúng ta cần sử dụng nhân sự đúng vị trí công việc để đạt hiệu quả của dự án.


•Chuyên gia thiết kế đào tạo

•Chuyên gia thiết kế & phát triển đồ họa

•Chuyên gia về hệ thống & lập trình viên

•Chuyên gia về quản lý chủ đề - nội dung

•Chuyên gia đánh giá

Nội dung nhân sự các phần sẽ chia sẻ vào các bài viết sau!

nguyentrihien@gmail.com
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates