Những sự kiện edtech & elearning hàng đầu thế giới sắp diễn ra

Tổng hợp những sự kiện, diễn đàn, hội thảo edTech hàng đầu thế giới sắp diễn ra.

Personalized Learning Summit 2018 vào 02-04 tháng 05 , 2018 tại  San Francisco, CA, Mỹ      Link: https://www.edelements.com/personalized-learning-summit-2018


  • Future Edtech 2018 vào 12 - 13 tháng 6 năm 2018 tại London
      Link: https://tmt.knect365.com/future-edtech/


  • EdTechXEurope vào ngày 19 tháng 06 năm 2018 tại London, Anh.
      Link: http://edtechxeurope.com/


edTech & eLearning up comming events.

Tham khảo thêm:
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates