Báo giá Xây dựng nội dung Bài giảng điển tử

Nội dung bài giảng điện tử là linh hồn của hệ thống eLearning. Hiện nay nhiều đơn vị đơn thuần quay video giảng dạy và mặc định đó là bài giảng điện tử. Bài giảng điện tử không đơn thuần như vậy, nó có nguyên tắc riêng mà mục đích cuối cùng là mang lại nhiều kiến thức cho người học một cách thân thiện nhất. Bải giảng điện tử có những quy định chặt chẽ về thời lượng, lượng kiến thức cung cấp, các điểm nhắc lại kiến thức và sự cuốn hút của bài giảng.
"Bài giảng điện tử không đơn thuần là Video"Quy trình xây dựng nội dung bài giảng điện tử (bài giảng eLearning)
  • B1 - Nhận yêu cầu bài giảng, đề cương, 
  • B2 - Lên ý tưởng và nội dung nền.
  • B3 - Chỉnh lý file nội dung Power Point | xây dựng kho dữ liệu hình ảnh Video
  • B4 -Tư vấn cách thể hiện trước máy quay, trang phục và hỗ trợ nhắc nội dung
  • B5 - Tiến hành ghi hình bài giảng , ghi hình nội dung trích dẫn (chuẩn HD)
  • B6 - Chỉnh sửa video với biên tập viên hình ảnh và âm thanh
  • Đóng gói bài giảng điện tử và chuyển giao. 
Cấp độ 1: Mức đơn giản:
Cấp độ 2: Mức tiêu chuẩn 
Cấp độ 3: Mức theo yêu cầu riêng, mức yêu cầu cao:
  • Video chèn các hiệu ứng đặc biệt, xử lý các hình vẽ riêng, hiệu ứng riêng, các hình 3D nhiều!
Đoạn intro giới thiệu không nằm trong nội dung bài giảng.

Để biết thông tin chi tiết về báo giá, các thông tin xây dựng bài giảng eLearning xin vui lòng liên hệ
Mobile 0912.268.046 
Email: nguyentrihien@gmail.com 


Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2016
bài giảng điện tử, bài giảng elearning, bài giảng giáo dục trực tuyến
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates