Showing posts with label LMS. Show all posts
Showing posts with label LMS. Show all posts

Tư vấn xây dựng các hệ thống eLearning hiệu quả cho các phân khúc khác nhau

4/23/2019 11:45:00 AM 0
Mỗi một phân khúc, đối tượng người dùng hệ thống eLearning sẽ có những đặc thù riêng. Sau đây là một cách chia các hệ thống eLearning. ...

Mô hình lớp học Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) thay đổi cách tiếp cận giáo dục!

12/17/2015 08:39:00 AM 0
Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình giáo dục tiên tiến được ứng dụng dựa trên sự phát triển của công nghệ eLearning và phương p...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates