Showing posts with label online education. Show all posts
Showing posts with label online education. Show all posts

Không kiểm tra, không bài về nhà, không hình phạt, giáo dục Phần Lan vẫn dẫn đầu cả thế giới, tại sao lại như vậy?

6/20/2022 11:17:00 AM 0
Tại Phần Lan, học sinh bắt đầu giờ học lúc 9h30, kết thúc trước 14h30. Trẻ em đến trường không phải kiểm tra, không chịu mọi hình phạt, thậm...

Lịch sử phát triển Giáo dục trực tuyến (eLearning) tại Việt Nam

5/27/2015 08:41:00 AM 0
Thuật ngữ eLearning nhen nhóm trên thế giới từ những năm 1999, nhưng phải đến hơn 13 năm để lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm trên thế giới...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates