Showing posts with label tổng kết elearning. Show all posts
Showing posts with label tổng kết elearning. Show all posts

[Vietnam edtech report 2018] bức tranh về edtech & elearning 2017 và dự đoán 2018

1/11/2018 09:18:00 AM 0
2017 một khoảng lặng cần thiết để edTech Việt Nam phát triển sang giai đoạn mới. Các đơn vị công nghệ giáo dục bắt đầu tập trung hơn về chất...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates