Showing posts with label Trung tâm tiếng Anh. Show all posts
Showing posts with label Trung tâm tiếng Anh. Show all posts

Hệ thống Quản lý bài tập, tài liệu & học viên dành riêng cho Trung tâm Tiếng Anh

12/20/2016 03:35:00 PM 0
Hiện nay nhiều trung tâm đào tạo tiếng Anh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công việc quản lý và đào tạo. Nhờ vào công nghệ edTech ( giáo dục ...

Hệ thống Công nghệ dành riêng cho Trung tâm, Học viện Tiếng Anh

2/22/2016 03:28:00 PM 0
Hiện nay nhiều trung tâm đào tạo tiếng Anh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công việc quản lý và đào tạo. Nhờ vào công nghệ edTech ( giáo dục ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates