Hệ thống Quản lý bài tập, tài liệu & học viên dành riêng cho Trung tâm Tiếng Anh

Hiện nay nhiều trung tâm đào tạo tiếng Anh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công việc quản lý và đào tạo. Nhờ vào công nghệ edTech (giáo dục trực tuyến) trung tâm hoàn toàn chủ động chăm sóc các học viên tốt hơn,  hiểu trình độ, mức độ tiếp thu của học viên từ đó có thể hỗ trợ và giúp học viên học tập hiệu quả trong thời gian nhanh nhất.


Công nghệ giáo dục đã khẳng định hiệu quả tuyệt đối với người học không chỉ giúp người học hiểu bài nhanh hơn mà còn dễ dàng hơn. Do đó áp dụng Công nghệ vào giáo dục và quản lý dần trở thành một lợi thế cạnh tranh cho các trung tâm đào tạo nếu biết tận dụng sức mạnh của nó.


CHỨC NĂNG CƠ BẢN HỌC VIÊN:
1.       Đăng ký, đăng nhập
2.       Trang cá nhân :
 • Thông tin cá nhân cơ bản
 • Chức năng thiết lập tài khoản cơ bản

 • Chức năng khác như : Xem bài tập đã lưu, Đề thi đã lưu, Thành tích thi thử...
3.        Chức năng dành cho học tập
 • Tham gia các bài tập, bài test nội dung
 • Xem các tài liệu học tập theo buổi học
 • Bài kiểm tra, đánh giá, thi thử, trắc nghiệm theo lộ trình (cố định hoặc linh động)
 • Trao đổi, hỏi đáp cùng bạn bè, thầy cô trên hệ thống.
 • Xem bảng điểm, biểu đồ học tập, kết quả học tập
4.       Thông báo, nhắc nhở, hỗ trợ người học: Hiện thị các thông tin liên quan đến tài khoản như bài học mới, đề thi mới, tin mới ....

5.        Hỏi đáp, thảo luận: Học sinh đăng câu hỏi theo nội dung của các môn học. Học sinh khác, thầy cô, cộng đồng trả lời

CHỨC NĂNG CƠ BẢN  GIÁO VIÊN:
1.       Đăng ký, đăng nhập:
2.       Nhập và xác nhận học viên:
 • Nhập thông tin học viên
 • Xác nhận học viên trong lớp
3.      Tạo, chỉnh sửa các buổi học:
 • Tạo các buổi học
 • Thêm nội dung trong các buổi học: bài kiểm tra, tài liệu tham khảo
4.       Thư viện câu hỏi, bài tập:
 • Tạo, chỉnh sửa câu hỏi trắc nghiệm, bài tự luận (đáp án, lời giải)
 • Lập đề bài, bài tập, bài kiểm tra
 • Chức năng tìm kiếm, lọc :
  • Lọc theo nội dung bài tập.
  • Lọc theo tiêu chí bài tập.
5.       Tài liệu tham khảo:
 • Tài liệu tham khảo: Bài giảng; Tài liệu; Ảnh; Video
6.       Chức năng quản lý học viên :
 • Quản lý điểm, tiến bộ của học viên
CHỨC NĂNG CƠ BẢN  QUẢN LÝ TRUNG TÂM:
1.       Đăng ký, đăng nhập:
2.       Tạo và chỉnh sửa lớp học:
 • Tạo lớp học
 • Phân quyền và giao lớp học cho giáo viên
3.       VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA GIÁO VIÊN.


Các trung tâm đăng ký xin vui lòng liên hệ tại:   https://goo.gl/forms/rdgKZGDAGUd52vZb2
 • Mobile 0912.268.046
 • Skype: nguyentrihien
 • Email: nguyentrihien@gmail.com 
Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2017
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates