Thế giới đầu tư vào edTech đang dần vượt qua đầu tư vào thị trường Game

Nhờ công nghệ, thế kỷ 21 là thế kỷ của tri thức, toàn thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới trong nền giáo dục toàn cầu mới.
Năm 2016 đánh giấu một năm đầy sôi động và thành công của thị trường edTech toàn cầu nói chung và sự tăng tốc về số lượng edTech tại Việt Nam nói riêng.


Độ lớn thị trường giáo dục toàn cầu lớn hơn 57 lần thị trường Game song việc đầu tư vào thị trường này mới chỉ chiếm 0,15%.
Bức tranh edTech Việt Nam và xu hướng 2017 sẽ xuất bản vào tháng 01/2017.

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2017
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates