Showing posts with label Giáo dục trực tuyến. Show all posts
Showing posts with label Giáo dục trực tuyến. Show all posts

[Vietnam edTech & eLearning 2019 report] Bức tranh công nghệ giáo dục Việt Nam năm 2019 và dự đoán xu hướng phát triển

1/17/2019 01:32:00 PM 0
edTech Việt Nam có một năm thắng lợi từ tổng đầu tư vào thị trường cũng như sự phát triển của các sản phẩm edtech đa dạng hơn, đi vào chất l...

Ai có trách nhiệm khi một dự án elearning thất bại?

7/16/2018 04:52:00 PM 0
E-learning – một cụm từ không còn xa lạ đối với người làm giáo dục ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Có hàng triệu ý tưởng xung quanh mô...

[Vietnam edtech report 2018] bức tranh về edtech & elearning 2017 và dự đoán 2018

1/11/2018 09:18:00 AM 0
2017 một khoảng lặng cần thiết để edTech Việt Nam phát triển sang giai đoạn mới. Các đơn vị công nghệ giáo dục bắt đầu tập trung hơn về chất...

Chúc mừng năm mới 2018, chúc một năm edtech thăng hoa

1/01/2018 09:16:00 AM 0
Chúc mừng năm mới 2018, chúc cho thị trường edtech ngày càng phát triển, nhiều đơn vị làm công nghệ giáo dục, nhiều nhà đầu tư tham gia vào ...

Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học - năm 2017 của Bộ Giáo dục

12/27/2017 12:11:00 PM 0
Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Bản PDF:   https://drive.google.com/open?id=1GScspZcCrbjZRNWeDeU2SzNEEIMtTxSv Những điểm mới v...

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào lớp học, bước tiến mới trong giáo dục tương lai

10/26/2017 09:10:00 AM 0
Hính phủ Trung Quốc đã đưa giáo dục trên cơ sở hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành chiến lược quốc gia, đây là một phần trong lộ trìn...

Giáo dục trực tuyến 2017: Mô hình nào sẽ thành công?

3/29/2017 09:49:00 PM 0
Thị trường giáo dục trực tuyến tại Việt Nam ước tính có quy mô tính bằng tỷ USD, nhưng còn quá nhiều rào cản cho cuộc cách mạng rất tiềm năn...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates