LIÊN HỆXây dựng hệ thống Giáo dục trực tuyến chuyên nghiệp, hiệu quả.Với kinh nghiệm nghiên cứu e-Learning từ 2003, nhiều năm trực tiếp xây dựng, hỗ trợ các hệ thống eLearning .
+ Tư vấn lựa chọn phân khúc giáo dục trực tuyến để kinh doanh. Xác định nhìn bức tranh tổng thể eLearning hiện nay.
+ Xây dựng chiến lược dài hạn cho dự án giáo dục trực tuyến.
+ Tư vấn xây dựng hệ thống eLearning chuyên nghiệp, tiết kiệm

- Tư vấn lựa chọn hoặc xây dựng hệ thống Quản trị người học (LMS) phù hợp

- Tư vấn xây dựng Quy trình và hệ thống xử lý nội dung, xử lý hậu kỳ, quản lý nội dung.

- Tư vấn xây dựng phòng quay eLearning, cách xây dựng nội dung, hướng dẫn giáo viên ghi hình.
Làm việc với tập đoàn MegaStudy - tập đoàn công nghệ giáo dục hàng đầu Hàn Quốc


Nghiên cứu quy trình xây dựng nội dung eLearning của Singapore


Làm việc với các đối tác xây dựng nội dung elearning tại Hàn Quốc
NGUYỄN TRÍ HIỂN
Web   : www.nguyentrihien.com
Phone : 0912.268.046
Email : nguyentrihien@gmail.com
Skype : nguyentrihien
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates