Showing posts with label Xây dựng giáo dục trực tuyến. Show all posts
Showing posts with label Xây dựng giáo dục trực tuyến. Show all posts

Hệ thống eLearning (giáo dục trực tuyến) cho các công ty, tập đoàn!

6/11/2015 09:10:00 AM 0
Sự phát triển của một công ty, tập đoàn nằm ở kiến thức, tri thức, văn hóa của cả đông ty. Để dòng chảy đó xuyên suốt, thống nhất và kế thừa...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates