Showing posts with label online edu. Show all posts
Showing posts with label online edu. Show all posts

Khác biệt về giáo dục phổ thông giữa 08 nước trên thế giới.

3/03/2017 12:39:00 AM 0
Mỗi lớp học ở Australia chỉ có 18 học sinh, thể dục là môn học chính ở Brazil. Ở Pháp, học sinh bị cấm mặc mọi trang phục tôn giáo tới trườn...

Bức tranh về e-learning, một tương lai học tập

4/12/2012 04:48:00 PM 0
Giáo dục trực tuyến đang dần thể hiện sức mạnh của mình bởi giá trị mà nó mang lại cũng như nhu cầu tất yếu của cộng đồng học tập. Chúng ta ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates