Khác biệt về giáo dục phổ thông giữa 08 nước trên thế giới.

Mỗi lớp học ở Australia chỉ có 18 học sinh, thể dục là môn học chính ở Brazil. Ở Pháp, học sinh bị cấm mặc mọi trang phục tôn giáo tới trường.


Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2017
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates