Showing posts with label nhân sự. Show all posts
Showing posts with label nhân sự. Show all posts

Cách sắp xếp nhân sự trong dự án Giáo dục trực tuyến (eLearning)

2/23/2012 11:41:00 PM 0
Để xây dựng một dự án Giáo dục trực tuyến hiệu quả. Yếu tố nhân sự chất lượng là điều chúng ta phải quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó chúng ta ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates