6 phần chính trong việc xây dựng dự án Giáo dục trực tuyến

Quá trình phát triển một dự án Giáo dục Online chúng ta cần tuân thủ các phần sau:


•Khảo sát & Phân tích yêu cầu

•Xây dựng kịch bản

•Phát triển nội dung

•Kiểm tra chất lượng và xử lý lỗi

•Đóng gói bài giảng

•Đưa bài giảng lên mạng

nguyentrihien@gmail.com
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates