Quy trình tạo bài Giảng điện tử chuẩn qua 16 bướcĐể tạo một bài giảng điện tử chuẩn phải trải qua Quy trình chặt chẽ. Trên hình vẽ là một quy trình chuẩn gồm 16 bước để phát triển 1 bài giảng điện tử hoàn chỉnh.
•1. Xác định nội dung số lượng cần số hóa

•2. Thống nhất kế hoạch triển khai

•3. Tư vấn chuẩn bị học liệu đầu vào

•4. Chuẩn bị học liệu số hóa

•5. Xây dựng kịch bản khung và tổ chức học liệu

•6. Phê duyệt tổ chức BG và kịch bản khung

•7. Xây dựng Giao diện khóa học

•8. Phê duyệt Giao diện khóa học

•9. Xây dựng kịch bản chi tiết

•10. Phê duyệt kịch bản chi tiết

•11. Phát triển kịch bản chi tiết: ghi hình & xây dựng

•12. Kiểm tra chất lượng bài giảng và sửa lỗi

•13. Phê duyệt chất lượng toàn bộ bài giảng

•14. Đóng gói bài giảng

•15. Upload khóa học lên HT quản lý đào tạo (lên mạng)

•16. Bàn giao bài giảng


Mỗi một bước sẽ bao gồm các công việc và kỹ thuật khác nhau. Tôi sẽ chia sẻ dần các nội dung đó.


Nguyễn Trí Hiển,

nguyentrihien@gmail.com

 
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates