L&D chiến lược mới cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên edtech & elearning

L&D viết tắt của  Learning and Development (Đào tạo và phát triển nhân sự).
Nhân lực là sức mạnh là bài toán sống còn, bài toán bền vững của doanh nghiệp. Từ trước đến nay, công việc đào tạo và phát triển nhân sự là phần mà doanh nghiệp nào cũng xác định cần thiết, nhưng để ứng dụng, vận hành hiệu quả, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt là điều rất ít doanh nghiệp có thể làm được.
Thế giới ngày càng phẳng hơn, các doanh nghiệp đứng trước cuộc chơi toàn cầu. Việc ứng dụng công nghệ giáo dục, elearning giúp doanh nghiệp có khả năng tạo ra sự phát triển vượt bậc.


Ứng dụng công nghệ giáo dục trong đào tạo nội bộ sẽ giúp:

  • Đưa L&D sẽ là chiến lược tài sản của doanh nghiệp. Thiết lập thông số đo lường học tập trọng yếu
  • Giúp phát triển các kỹ năng mềm quan trọng. Tương tác với nội dung theo cách trực quan và sinh động.
  • Doanh nghiệp chuyển đổi từ Hướng dẫn tới thúc đẩy học tập theo hướng cá nhân hóa


Lợi ích áp dụng elearning cho doanh nghiệp.
https://www.nguyentrihien.com/2015/06/he-thong-elearning-giao-duc-truc-tuyen.html


Với elearning sẽ giúp L&D và HR định hình nguồn tri thức của cả doanh nghiệp.

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2019
edtech | elearning | giáo dục trực tuyến | startup | mentor | đầu tư giáo dục | educoin
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates