Tổng kết giáo dục trực tuyến năm 2016, bức tranh edTech Việt Nam & dự đoán 2017.

Năm 2016 tiếp tục được đánh dấu là năm bùng nổ về mặt số lượng edtech gia nhập vào thị trường eLearning.Sau đây là tổng kết quý 4, bức tranh năm 2016 và dự đoán thị trường edTech Việt Nam trong năm 2017.

Một số nội dung đáng chú ý:
+ Bùng nổ về mặt số lượng. Hơn 30 dự án elearning mới xuất hiện chiếm khoảng 20% tổng thị trường.
+ Nhiều đơn vị đạt doanh thu ấn tượng trong thị trường eLearning như EduMall, Hocmai.
+ Thị trường edTech quan tâm đến các chứng chỉ và chất lượng eLearning hơn. (kyna đưa chứng chỉ Quốc tế về kỹ năng cho thị trường lao động VN)

Trong 2017 sẽ tiếp tục tăng về số lượng, dự kiến đến 2018 thì thị trường eLearning sẽ bùng nổ về chất lượng và doanh thu. Năm này dự đoán sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều các thương vụ hợp tác, M&A trong ngành edtech tại Việt Nam.

PS: Bạn này cần bản download xin vui lòng liên hệ fb.com/hiennguyentri hoặc skype:nguyentrihien

XEM THÊM:Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2017
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates