Showing posts with label top edtech trends in vietnam. Show all posts
Showing posts with label top edtech trends in vietnam. Show all posts

Tổng kết giáo dục trực tuyến năm 2016, bức tranh edTech Việt Nam & dự đoán 2017.

1/11/2017 10:59:00 AM 0
Năm 2016 tiếp tục được đánh dấu là năm bùng nổ về mặt số lượng edtech gia nhập vào thị trường eLearning. Sau đây là tổng kết quý 4, bứ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates