[Tổng hợp] Fintech xu hướng đang gây bão trên thị trường.

FINTECH = Finance + Technology.

Fintech là một phân nhánh các công ty công nghệ startup trong lĩnh vực tài chính như thanh toán di động, chuyển tiền, vay nợ, gây quỹ, quản lý tài sản v.v.v

TỔNG QUAN THẾ GIỚI:
Chỉ trong quý 3 2016, giới đầu tư đã chi hơn 15,2 tỷ $ cho các đơn vị trong lĩnh vực  FinTech.Các Hub dành cho Fintech trên toàn thế giới.


THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM:

Hiện nay, tại Việt nam có hơn 30 Startup trong lĩnh vực FinTech.


Chia theo lĩnh vực.

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2016

Tham khảo:

  • http://www.slideshare.net/ChristianKnig1/fintech-vietnam-startups-report
  • http://www.slideshare.net/Bankir_Ru/fintech-hubreview2016
  • http://www.slideshare.net/innovatefinance/innovate-finance-the-2016-fintech-investment-landscape
  • http://fintechranking.com/2016/08/04/infographics-global-fintech-landscape/
  • https://www.linkedin.com/pulse/2016-view-fintech-landscape-summary-100-startups-uday-singh
  • http://alexanderjarvis.com/wp-content/uploads/2016/08/Screen-Shot-2016-08-18-at-1.37.14-AM.png


Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates