Vietnam edtech & elearning Q3 2016 một bức tranh sôi động về Giáo dục trực tuyến!

Vietnam edtech & elearning Q3 2016 một bức tranh sôi động về Giáo dục trực tuyến!


Một góc nhìn về các sản phẩm edtech & elearning tại Việt Nam. Đầu năm 2016 đã đánh dấu giai đoạn đầy sôi động và tiềm năng của thị trường giáo dục trực tuyến.


P/s: Cần file gốc xin vui lòng liên hệ fb.com/hiennguyentri

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2016
edtech, elearning, giáo dục trực tuyến
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates