Showing posts with label fintech. Show all posts
Showing posts with label fintech. Show all posts

[Tổng hợp] Fintech xu hướng đang gây bão trên thị trường.

12/06/2016 11:16:00 AM 0
FINTECH = Finance + Technology. Fintech là một phân nhánh các công ty công nghệ startup trong lĩnh vực tài chính như thanh toán di động, c...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates