Hệ thống eLearning (giáo dục trực tuyến) cho trường học!

Việc đưa giáo dục trực tuyến vào môi trường giáo dục đại học là sự phát triển tất yếu. Nhiều nước trên thế giới có tỷ lệ ứng dụng eLearning trong trường đại học lớn hơn 90%.
eLearning giúp cho các trường đại học tạo ra sự khác biệt, tiết giảm chi phí đào tạo, tập trung chuyên môn và kiểm soát chặt chẽ đầu ra của sinh viên.

Thông thường một trường đại học cơ bản sẽ cần các thành phần chính của eLearning như sau:Những lợi ích khác khi đưa giáo dục trực tuyến vào trong trường học:

  • Giảm chi phí đào tạo: Giảm chi phí tối đa với những môn không mang nặng tính thực hành và đối với những môn không phải chuyên ngành.
  • Hỗ trợ tốt cho một số học viên đặc biệt: những học viên khó khăn về ngôn ngữ; những học viên ngại trao đổi trước đám đông; những học viên tàn tật ...
  • Kiểm soát sự tiến bộ học viên một cách khoa học và minh bạch.
  • Hỗ trợ tốt cho việc giảng dạy của giáo viên, là công cụ trợ giảng tối ưu để giáo viên đưa ra các ví dụ sinh động, bên cạnh đó đưa trước thông tin tới học viên và trao đổi cùng với học viên cũng như ra các bài tập cho học viên.Điều này tạo ra sự gần gũi giữa giảng viên và người học.
  • Dễ dàng tích hợp các môn kỹ năng vào hệ thống.Biến mình thành môi trường giáo dục hiện đại và đáng mơ ước là sứ mệnh cũng như sự phát triển của mỗi đơn vị giáo dục.
Liên hệ để được tư vấn:
  • Nguyễn Trí Hiển
  • Mobile: 0912.268.046
  • Email: nguyentrihien@gmail.com

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2015
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates