Showing posts with label hệ thống giáo dục trực tuyến. Show all posts
Showing posts with label hệ thống giáo dục trực tuyến. Show all posts

Sở hữu hệ thống giáo dục trực tuyến, chi phí một hệ thống eLearning tại Việt Nam

11/01/2015 12:39:00 PM 0
Có trong tay một Website eLearning phục phụ cho việc đào tạo trực tuyến là mối quan tâm của nhiều thầy cô giáo cũng như các tổ chức đào tạo....

Hệ thống eLearning (giáo dục trực tuyến) cho trường học!

7/10/2015 03:21:00 PM 0
Việc đưa giáo dục trực tuyến vào môi trường giáo dục đại học là sự phát triển tất yếu. Nhiều nước trên thế giới có tỷ lệ ứng dụng eLearning...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates