Những thống kê và dự đoán đáng chú ý về e-Learning!

Sau đây xin chia sẻ một số thống kê đáng chú ý về e-Learning.


1. Thị trường Giáo dục trực tuyến toàn cầu  trong năm 2016 kỳ vọng lợi nhuận sẽ đạt tối thiểu 50 tỷ USD.
2. Đến 2019, tất cả các khóa học đều được số hóa, và xuất hiện trên Online.
3, Đến 2016, hơn 70% các học viên Online có thiết bị điện thoại thông minh và họ có nhu cầu học qua điện thoại.
4. Đến 2016, hơn 50% các tổ chức nội dung giáo dục mong muốn đưa triết lý và tinh thần Game vào giáo dục và xây dựng nhiều kịch bản tương tác hơn trong các sản phẩm giáo dục của mình.
5. Hơn 98% các đơn vị mong muốn sử dụng video như một phần quan trọng cho học liệu số của tổ chức.
6. Trên thế giới, các đơn vị có trên 900 nhân viên, hơn 98% trong số họ mong muốn sử dụng hệ thống giáo dục trực tuyến cho đơn vị mình.
7. Các tổ chức dễ dàng đưa các quy trình, các kỹ năng giải quyết vấn đề trong các nội dung giáo dục cho nhân viên thông qua giáo dục trực tuyến. Các tổ chức sử dụng điều đó tăng hiệu quả công việc của nhân viên lên gấp 3 lần.
8. 81% người học phản hồi thông qua giáo dục trực tuyến giúp họ tiết kiệm chi phí và tiết kiệm hơn 50% so với  thời gian học tập thông thường.

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2015Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates