Năm mới, 2012, kinh doanh "tạo sự khác biệt" và hiệu quả trên thị trường Giáo dục trực tuyếnHình: Dưa hấu xe hơi. (bài học kinh doanh từ Dưa hấu)

Năm 2011, giáo dục trực tuyến đã đạt nhiều tín hiệu khả quan tạo tiền đề cho thị trường này phát triển một cách mạnh mẽ. Vậy, trong năm 2012 tiếp theo, chúng ta cần  làm gì để tăng cường hiệu quả, tạo nền móng và xây dựng chiến lược đột phá cho sự phát triển dài hạn của giáo dục trực tuyến.

Một trong những điều quan trọng trong kinh doanh, là tìm được thị trường tồn tại lượng khách hàng tiềm năng lớn, hơn nữa là những khách hàng có nhu cầu thực sự; bên cạnh đó hầu như chưa có hoặc ít có sự cạnh tranh (hàng khác biệt).. Đó là những "đại dương xanh", giáo dục trực tuyến là một đại dương xanh tiềm năng và đang cần vẽ những lãnh thổ.

Như chúng ta đã biết, bài toán giáo dục vẫn là bài toán cũ - bài toán của nhu cầu, nhưng được ánh xạ và thả vào một môi trường mới - môi trường Online. Nên Giáo dục trực tuyến sẽ chịu sự tác động mạnh mẽ của cả giáo dục và Internet. Thứ nhất, để kinh doanh trong giáo dục, cần sự bền bỉ, uy tín và ân cần với tiêu chí đem lại lợi ích kiến thức cho người học. Thứ hai, trong môi trường Internet chúng ta phải hành động nhanh hơn người khác.

Khi chúng ta kết hợp sức mạnh tri thức và sức mạnh kết nối, sẽ tạo ra rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, có thể kể ra như:

  1. - Dịch vu nội dung; và xây dựng các hệ thống đào tạo nội bộ cho công ty lớn.

  2. - Xây dựng hệ thống kinh doanh giáo dục trực tuyến cho lĩnh vực riêng nào đó, như Ngân hàng, Kế toán, Kỹ năng ...

  3. - Lồng ghép quảng cáo trong các hệ thống bài giảng.

  4. - Bán hàng chéo cho các đơn vị liên quan đến giáo dục

  5. - Xây dựng các hệ thống giáo dục cho trường học

  6. - ... và nhiều hình thức khác


Mỗi một hình thức có cách tiếp cận và phương pháp hành động khác nhau. Song, chúng ta có thể nhận thấy thị trường Giáo dục vẫn đang "mở" và đầy tiềm năng.

Để đi sâu hơn vào các nội dung có thể liên lạc với tác giả, nguyentrihien@gmail.com; https://www.facebook.com/hien.nguyentri

Chúc một năm mới, năm Nhâm Thìn 2012, năm thắng lợi của thị trường giáo dục trực tuyến!

Nguyễn Trí Hiển,
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates