Showing posts with label sunbot. Show all posts
Showing posts with label sunbot. Show all posts

Sunbot - Phương pháp mới cho giáo dục theo hướng ứng dụng công nghệ 4.0

5/24/2019 04:15:00 PM 0
Để trở thành những công dân toàn cầu, trẻ cần được sớm tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ, sử dụng robot trong giáo dục là một hướng đi...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates