Showing posts with label sách trắng. Show all posts
Showing posts with label sách trắng. Show all posts

Sách trắng và Bảng xếp hạng các sản phẩm công nghệ giáo dục Việt Nam 2023

12/12/2023 08:44:00 AM 0
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Edtech Agency tổ chức sự kiện công bố Sách trắng và Bảng xếp hạng các sản phẩm công nghệ giáo dục (Edtech) Việt Nam 2...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates