Showing posts with label phức tạp. Show all posts
Showing posts with label phức tạp. Show all posts

Bài toán lớp 3 tạo sóng dư luận đánh đố các tiến sỹ ngành toán!

5/19/2015 11:17:00 AM 0
Một bài toán lớp 3 gây tranh cãi lớn, thời gian và độ phức tạp không cho phép và không phù hợp với học sinh lớp 3. Ngay cả các tiến sỹ toán ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates