Showing posts with label lean canvas. Show all posts
Showing posts with label lean canvas. Show all posts

Mô hình LEAN CANVAS vs mô hình CANVAS những điều cần chú ý khi xây dựng thực tiễn

7/24/2019 03:04:00 PM 0
MÔ HÌNH CANVAS   Mô hình Canvas được đề cập từ 2004, ứng dụng mạnh mẽ từ 2008. Mô hình kinh doanh Canvas được phát triển bởi Alexander Os...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates