Showing posts with label hội thảo quốc tế. Show all posts
Showing posts with label hội thảo quốc tế. Show all posts

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục (edtech & elearning)

3/07/2019 07:50:00 AM 0
Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế BESS Vietnam 2019 khai mạc tại TP.HCM ngày 5 tháng 3 thu hút gần 60 doanh nghiệp công nghệ giáo dục tro...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates