Showing posts with label ứng dụng giáo dục. Show all posts
Showing posts with label ứng dụng giáo dục. Show all posts

Điện thoại 1 USD tại Việt Nam, cuộc cách mạng mới sẽ đến với nội dung số?

9/07/2015 07:04:00 PM 0
Công ty SocialEco vừa giới thiệu với Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền Thông) về dự án “điện thoại thông minh 1 USD” (One Dol...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates