Những StartUp giáo dục được đầu tư trong 2016 (tính đến tháng 09)

Trong 9 tháng đầu năm, đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) của Việt Nam đã được rót vốn.Trong lĩnh vực edTech liên quan đến giáo dục, nhân lực có các đơn vị sau

1. Gotlt! Lĩnh vực Giáo dục. Vòng Series B, nhà đầu tư Capncom.Jeff Skoll

2. Kyna. Lĩnh vực Giáo dục. Vòng Series A. Nhà đầu tư CyberAgent Ventures, 24h

3. Vooy. Lĩnh vực Giáo dục. Vòng ươm mầm. Nhà đầu tư không công bố.

4. Wisami. Lĩnh vực Nhân sự. Vòng ươm mầm. Nhà đầu tư Hajime Hotta.

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2016
edtech, elearning, giáo dục trực tuyến
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates