Vấn đề lớn nhất Giáo dục trực tuyến hiện nay là gì?

Giáo dục trực tuyến hiện nay đang chứng tỏ là một mô hình hiệu quả. Song bài toán kinh doanh về lĩnh vực này còn nhiều Chông gai.
Theo thống kê, tài chính thu về trên nền internet hiện tại tập trung vào 2 mảng là Game và Quảng cáo. Những gì thuộc về tri thức, kiến thức đã khó kinh doanh Offline lại càng trở nên khó khăn hơn trong thế giới Online.
Chính sách và chế độ là một trong những rào cản tạo nên những ý tưởng và cách thức kinh doanh về lĩnh vực mới mẻ này. Một trong những đánh giá cuối cùng của nền Giáo dục là chứng nhận và cấp bằng, các cơ chế liên quan đến nút thắc cổ chai 80% từ xa và 20% Offline tạo nên nhiều trở ngại cho các công ty muốn đẩy mạnh hơn Giáo dục trực tuyến.
Bản chất sản phẩm và nhà sản xuất cũng chưa tạo ra những sản phẩm thỏa mãn tiêu chuẩn của người sử dụng. Đây cũng là vấn đề chung đối với nền sản xuất và dịch vụ Việt Nam, người dùng hầu như mất niềm tin vào các sản phẩm do người Việt sản xuất.
Người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định có sử dụng sản phẩm hay không. Hiện tại tâm lý, văn hóa chưa quen với việc thanh toán qua mạng. Một thói quen nữa của người dùng là họ sẽ tìm các trang để download miễn phí hoặc được crack trước khi "quan tâm" đến bản chuẩn.
Trong một Môi trường các giá trị chưa đặt đúng chỗ tạo ra sự hỗn loạn cũng như khó khăn trong việc ứng dụng những điều mới có ích cho xã hội.

Theo bạn chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào?
nguyentrihien@gmail.com
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates