Nhiều ngân hàng đang hướng tới sử dụng Dịch vụ Giáo dục trực tuyến

Bài toán đào tạo nguồn nhân lực là bài toán đau đầu và tốn kém chi phí của hầu hết các doanh nghiệp. Điều này lại càng đúng hơn đối với các Công ty có lượng nhân sự lớn và yêu cầu chất lượng cao như một số ngành Ngân hàng, chứng khoán ...
Thông thường để tổ chức một khóa đào tạo nhân sự Offline. Ban tổ chức cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch, lịch trình. Rất nhiều chi phí phát sinh:
- Chi phí lập kế hoạch
- Chi phí Giảng viên
- Chi phí đi lại
- Chi phí Khách sạn
- Chi phí Ăn uống
- Chi phí tham quan
- Chi phí tài liệu
- Nhiều chi phí khác ...
Bên cạnh các chi phí về tài chính, các doanh nghiệp còn mất khoảng chi phí lớn về THỜI GIAN cũng như cơ hội.
Trên thế giới, việc ứng dụng Giáo dục trực tuyến vào ngành ngân hàng đã phát triển mạnh mẽ. Người ta đã đo lường được hiệu quả: giảm hơn 60% chi phí, tiết kiệm 70% thời gian và nâng cao hiệu quả học tập lên nhiều lần.
Với giáo dục trực tuyến, các ngân hàng chỉ cần đầu tư 1 lần cho Hệ thống quản lý học tập và Nội dung các bài giảng. Sau đó nhân viên có thể tham gia học mọi lúc, mọi nơi. Họ không những học trực quan mà họ có thể học đến khi nào hiểu rõ vấn đề, người học còn có thể tham gia thảo luận và trao đổi để mở rộng kiến thức.
Chính những ưu việt trên của Giáo dục trực tuyến, hiện nay nhiều Ngân hàng đã có kế hoạch sử dụng Giáo dục trực tuyến là kênh hiệu quả để đào tạo nội bộ. Ở Việt Nam có một số ngân hàng đang tiếp cận như: MB Bank, VIB, ...
Cạnh tranh về nguồn lực là cạnh tranh khôn ngoan nhất. Tôi tin rằng những đơn vị nào ứng dụng Giáo dục trực tuyến sớm sẽ có những lợi thế về lâu dài.

nguyentrihien@gmail.com
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates