Hàn quốc tiếp tục tấn công thị trường Giáo dục trực tuyến Việt Nam

Hàn Quốc là một trong những nước triển khai Giáo dục trực tuyến thành công nhất trên thế giới. Có nhiều công ty Giáo dục trực tuyến tại đây mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu Đô la cho đất nước hiếu học này.
Tại sao Giáo dục trực tuyến lại thành công ở Hàn Quốc như vậy? Có rất nhiều nguyên nhân, song sau đây là 3 nguyên nhân lớn:

  • Chính phủ hậu thuẫn tối đa về chủ trương, chính sách và khuyến khích học tập.
  • Cơ sở hạ tầng và chất lượng hệ thống, chất lượng bài giảng chuẩn hóa, logic và phong phú.
  • Ý thức và thói quen tự học, tiếp thu, ủng hộ cái mới của người dân Hàn Quốc.

Nhận thấy nhu cầu giáo dục là nhu cầu lớn của thế giới. Các công ty Hàn Quốc đi tìm những thị trường có những mối liên hệ tương tự. Việt Nam là một trong các đích đến của các công ty Giáo dục trực tuyến Hàn Quốc.

Chúng ta có thể điểm thấy, từ 2008 nhiều công ty giáo dục trực tuyến đã đẩy mạnh đầu tư hoặc kết nối với các công ty ở Việt Nam. Cụ thể là phát triển 2 trang hàng đầu về luyện thi và dịch vụ giáo dục trực tuyến: www.hoc360.vn ; www.hocmai.vn

Trong thời gian vừa qua chúng ta nhận thấy trang http://megatest.vn/ được Hàn Quốc đầu tư, âm thầm ra mắt tại Việt Nam. Megastudy là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến ở Hàn Quốc. Theo một số nguồn tin Megastudy trong năm 2012 đã đầu tư thêm 10 tỷ vào lĩnh vực giáo dục trực tuyến ở Việt Nam.
Bên cạnh đó một số công ty giáo dục trực tuyến khác cũng đang kết nối để thâm nhập thị trước giáo dục còn sơ khai ở Việt Nam. Sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến thị trường giáo dục trực tuyến phát triển mạnh mẽ, các công ty của Việt Nam sẽ chiếm ưu thế hay chúng ta sẽ thua trên ngay sân nhà của mình?

nguyentrihien@gmail.com
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates