Giáo dục trực tuyến đối với trẻ em

Hình thức giáo dục trực tuyến đối với trẻ em như thế nào là hợp lý.
Trẻ em cần có một không gian mở trong cách thức truyền đạt thông tin. Games giáo dục là phương thức mang nhiều ý nghĩa cho việc đó.
Bằng cách xây dựng các cốt truyện Games dân gian như giải cứu công chúa, dế mèn ... Tại mỗi các điểm nút khi các em giải được 1 bài tập, thì nhân vật được tăng thêm sức mạnh, tăng thêm vũ khí, tăng thêm tiền vàng để vững bước chiến đấu và đạt cái đích của mình.
Cốt chuyện gắn liền với các bài học đơn giản nhưng sâu sắc về Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín ... sẽ mang lại một thế giới quan cho trẻ.
Hiện tại cũng đã có một số đơn vị đã xây dựng Games giáo dục, cá nhân tôi thấy việc này cần đẩy mạnh hơn nữa!

nguyentrihien@gmail.com
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates