Kinh doanh trên giáo dục trực tuyến - đại dương xanh

Giáo dục trực tuyến ngày càng đóng vai trò quan trọng nhờ những sức mạnh và lợi ích mà nó mang lại. Sau đâu chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các hướng có thể kinh doanh trên thị trường đầy tiềm năng này.

(1) KINH DOANH HỆ THỐNG LMS (learning management system)

Hệ thống quản lý học là giao diện tương tác giữa các đối tượng tham gia như: người học; người dạy; người quản lý... Tùy thuộc vào mục đích sử dụng hệ thống giáo dục trực tuyến sẽ có những hướng tùy biến và tiếp cận riêng.

 • Hệ thống LMS dành cho trường học: Với trường học hệ thống liên quan nhiều đến quá trình hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập như: các bài đọc thêm; quy trình nộp bài và chấm điểm; tổng kết điểm học sinh ... Sử dụng hệ thống giáo dục trực tuyến giúp nhà trường quản lý toàn diện việc học tập và nâng cao vị thế nhà trường.

 • Hệ thống LMS dành cho các tổ chức doanh nghiệp lớn: các doanh nghiệp lớn có hàng ngàn nhân viên, nhu cầu đào tạo nội bộ hàng năm cao, chi phí đào tạo lớn nhưng hiệu quả về mặt kiến thức không tối ưu. Bằng cách sử dụng hệ thống giáo dục trực tuyến các công ty giảm thiểu được hơn 50% chi phí nhưng hiệu quả về thời gian và chất lượng đào tạo được nâng cao rõ rệt. Các nhân viên sẽ có khả năng học từ xa, học lại nhiều lần và được kiểm tra bằng các hệ thống trắc nghiệm đầy đủ.

 • Hệ thống LMS dành cho thương mại: Hệ thống dành cho đối tượng khách hàng rộng lớn, tích hợp nhiều dịch vụ và các phương thức thanh toán khác nhau.

 • Hệ thống LMS dành cho mobile: Hệ thống m-LMS được xây dựng linh hoạt phù hợp với kích cỡ giao diện, tốc độ xử lý!

 • Hệ thống LMS đối với hình thức tương tác thời gian thực (realtime LMS): hệ thống sử dụng sức mạnh của video streaming để xây dựng các lớp học ảo, cho phép giáo viên dạy và tương tác trực tiếp với các học sinh.


(2) KINH DOANH GIẢI PHÁP VÀ XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Với mỗi đối tượng người học và phạm vi: đối với nhà trường; đối với các tổng công ty, các tổ chức; đối với cộng đồng ... giải pháp và cách thức có các phương pháp khác nhau.

 • Giải pháp và xây dựng nội dung với Nhà trường; với tổng công ty; với cộng đồng

 • Giải pháp và nội dung đối với mảng Mobile Learning


Đối với xây dựng nội dung cần quan tâm đến hệ thống trường quay đạt chuẩn; quy trình xây dựng chặt chẽ và xuất bản nội dung theo định dạng nào.

(3) KINH DOANH NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Kinh doanh nội dung bài giảng điện tử đi vào các mảng chính sau • Nội dung bài giảng cho cộng đồng trên Internet, các bài giảng chất lượng phù hợp với yêu cầu người học

 • Mảng nội dung chuyên ngành dành cho các đơn vị

 • Mảng nội dung dành cho Mobile Learning(4) KINH DOANH CÁC GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN

Rất nhiều các sản phẩm, dịch vụ có thể đi kèm giáo dục trực tuyến • Hệ thống sách và tài liệu bao gồm bản cứng và bản mềm

 • Hệ thống quảng cáo trên trang web và bài giảng điện tử

 • Các dịch vụ trên cộng đồng ..


(5) CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH KHÁC TRÊN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN

Dựa trên cộng đồng học tập, cộng đồng tri thức trên giáo dục trực tuyến sẽ còn rất nhiều hình thức kinh doanh có thể khai thác trên Đại dương xanh này. Ví dụ như các hệ thống đấu giá kiến thức, các chương trình đi tìm trạng nguyên .... và nhiều hình thức khác.


Mỗi một hướng kinh doanh có những đặc điểm riêng và cơ hội trong thị trường này. Mỗi người có một hướng đi khác nhau, tôi đang có hướng đi của riêng mình.

26/09/2011

nguyentrihien@gmail.com

SKYPE: nguyentrihien

0912268046
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates