Showing posts with label xu thế. Show all posts
Showing posts with label xu thế. Show all posts

Bàn về đào tạo trực tuyến (E-leaning) tại EVN: Xu thế và lợi ích

5/02/2018 10:30:00 AM 0
Bàn về đào tạo trực tuyến (E-leaning) tại EVN: Xu thế và lợi ích Ứng dụng E-leaning trong đào đạo nguồn nhân lực là xu hướng phát triển bề...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates