Showing posts with label viettel study. Show all posts
Showing posts with label viettel study. Show all posts

Chiến lược nào cho Viettel để có thể dẫn dắt mảng nội dung trong thị trường eLearning Việt Nam

9/09/2015 11:28:00 AM 0
Hiện tại, Viettel là một trong 3 doanh nghiệp lớn trong thị trường eLearning Việt Nam. Song trên thực tế, những tác động giáo dục số mà Viet...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates