Showing posts with label thi bài giảng. Show all posts
Showing posts with label thi bài giảng. Show all posts

Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning 2016 (lần thứ 4)!

6/23/2016 09:37:00 PM 0
Theo thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning lần thứ 4, một mục tiêu Bộ GD&ĐT hướng tới là xây dựng nguồn tài ngu...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates