Showing posts with label tổng kết giáo dục trực tuyến. Show all posts
Showing posts with label tổng kết giáo dục trực tuyến. Show all posts

Tổng kết eLearning 2014, và bức tranh giáo dục trực tuyến 2015.

1/05/2015 09:09:00 AM 0
2014 đã đánh dấu một bước nhảy vọt về số lượng các dự án Giáo dục trực tuyến ra đời. Nhiều tên tuổi mới khẳng định thay thế một số tên tuổi ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates