Showing posts with label quy chế. Show all posts
Showing posts with label quy chế. Show all posts

Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học - năm 2017 của Bộ Giáo dục

12/27/2017 12:11:00 PM 0
Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Bản PDF:   https://drive.google.com/open?id=1GScspZcCrbjZRNWeDeU2SzNEEIMtTxSv Những điểm mới v...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates