Showing posts with label nguyen tri hien. Show all posts
Showing posts with label nguyen tri hien. Show all posts

Tổng hợp các trang Giáo dục trực tuyến tại Việt Nam

7/19/2012 11:42:00 AM 4
Sau đây là một số trang Giáo dục trực tuyến tại Việt Nam. Mình rất mong sẽ xây dựng danh sách Top 5 các trang Giáo dục trực tuyến hàng năm....

Giáo dục trực tuyến đã mở rộng và phát triển trên IPTV

3/05/2012 06:36:00 PM 0
Từ đầu năm 2012, trên sóng của MyTv đã xuất hiện nhiều hơn chương trình giáo dục đào tạo. Và trên dự kiến trong tháng 03/2012 này lần lượt c...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates