Showing posts with label ngôn ngữ lập trình. Show all posts
Showing posts with label ngôn ngữ lập trình. Show all posts

Tim Cook nhắn nhủ học sinh, sinh viên toàn thế giới: Học ngôn ngữ lập trình còn quan trọng hơn cả tiếng Anh!

11/09/2018 07:52:00 PM 0
Tim Cook cũng nói rằng lợi ích không chỉ dừng lại ở đó: “Đây là ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều cần chứ không chỉ là các lập trình viên. Nó...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates