Showing posts with label nền giáo dục 2014. Show all posts
Showing posts with label nền giáo dục 2014. Show all posts

Học thế nào (hocthenao.vn) của Ngô Bảo Châu, xây dựng một triết lý học tập!?

4/23/2013 05:17:00 PM 0
Ngày 22/4, GS Ngô Bảo Châu đã mở trang mạng Học Thế Nào (How We Learn) http://hocthenao.vn/ có kỳ vọng đóng góp vào việc tìm ra phương hướ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates