Showing posts with label khủng hoảng. Show all posts
Showing posts with label khủng hoảng. Show all posts

Covid-19 tạo ra kỷ nguyên vàng của những cơ hội, nếu nắm bắt được bạn sẽ trở thành người dẫn đầu

3/31/2020 09:59:00 AM 0
Covid-19 là cơ hội có 1 không 2 trong lịch sử và nó chia đều cho tất cả mọi người. Thomas Frey là diễn giả người Mỹ, người theo thuyết vị ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates