Showing posts with label học nhớ lâu. Show all posts
Showing posts with label học nhớ lâu. Show all posts

Lý do chúng ta luôn "học trước quên sau" và bí kíp để ghi nhớ "siêu" như máy tính

4/10/2018 09:15:00 PM 0
Chẳng ai có thể nhớ được tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, quên quá nhanh, quá nhiều thì không hề tốt một chút nào. Và muốn nhớ được lâu, được nhiề...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates