Showing posts with label elearrning. Show all posts
Showing posts with label elearrning. Show all posts

[Cuộc thi] Phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp năm 2021

7/24/2021 04:30:00 PM 0
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp. Cuộc thi được ...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates